Vizija in poslanstvo

logo

Kraj:
Podskrajnik
Datum:
30.4.2020
Telefon:
+386 1 70 96 430
Email:
info@kovimex.si

Politiko kakovosti v podjetju Kovimex d.o.o. oblikujemo na podlagi naših vrednot: odgovornost, poštenost, zanesljivost, odkritost, zaupanje, kreativnost, inovativnost, samoiniciativnost, zadovoljstvo zaposlenih in dobri medsebojni odnosi. Na njih temelji tudi opredelitev vizije in poslanstva.

 

Vizija

Ohraniti pozicijo kvalitetnega, zanesljivega veletrgovca s sestavnimi deli in sklopi za avtomatizacijo proizvodnje s poudarkom na industrijski pnevmatiki. Postati kakovosten ter najbolj inovativen nišni ponudnik projektiranja rešitev za avtomatizacijo proizvodnje s področja Slovenije.

Poslanstvo

Poslovnim partnerjem zagotavljati celovito ponudbo sestavnih delov in komponent za avtomatizacijo proizvodnje, kakovost storitve, zanesljivost dobave in kratke dobavne roke. Naročnikom zagotavljati projektiranje funkcionalnih, učinkovitih in zanesljivih rešitev na področju industrijske avtomatizacije, krmiljenja in programiranja, ki so izvedeni, testirani in uvedeni v skladu z najvišjimi kakovostnimi in okoljskimi normami. Sodelavcem zagotavljati stabilno in zanesljivo delovno okolje, v katerem bodo
zadovoljni in motivirani ter spodbujati njihov osebni razvoj.

Med sodelavci v podjetju gradimo odnos spoštovanja, na enak način pa se obnašamo tudi do poslovnih partnerjev. S politiko kakovosti in z načinom našega delovanja seznanjamo poslovne partnerje in zainteresirano javnost. Zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev sprejemamo tako, da:- se postavimo v njihovo situacijo in kjer je to možno, prisluhnemo njihovim željam in potrebam,
- s svojim delom in zanesljivim izpolnjevanjem dogovorov gradimo zaupanje pri kupcih in dobaviteljih,
- razvijamo dolgoročna partnerstva; učinki na kratki rok niso naš prvi cilj in prioriteta.

Smo odzivni, zanesljivi in fleksibilni ter vedno iščemo optimalno in za kupca prilagojeno rešitev na področju avtomatizacije proizvodnih procesov, tako da jim svetujemo pri izbiri optimalne kombinacije komponent in sestavnih delov, obenem pa jim povemo, kdaj neka tehnična rešitev ni smiselna. Probleme rešujemo posamično in natančno, ne skupinsko in približno. Učimo se na napakah in znotraj ter zunaj podjetja širimo dobro prakso. S
poslovnimi partnerji si medsebojno zaupamo in izmenjujemo znanje in izkušnje.

Orodja, stroje in naprave projektiramo in konstruiramo tako, da na najboljši možni način izpolnjujejo vse zahteve proizvodnega procesa naročnika. Pri tem kupca redno obveščamo o izvajanju projekta, predvsem pa o izzivih in njihovih rešitvah, ter pri tem od kupcev skušamo pridobiti povratno informacijo. Delovanje vseh izdelkov skrbno preizkusimo, prvič sami ob sestavljanju izdelka, drugič ob seznanitvi kupca s funkcionalnostjo izdelka (FAT), in tretjič po zaključeni montaži na lokaciji naročnika ob njegovem prevzemu izdelka (SAT), vse z namenom, da v čim večji meri preizkusimo vse možne načine delovanja in pravočasno preprečimo možnosti napak v proizvodnem
procesu kupca. Na ta način dosežemo zadovoljstvo na naši in na kupčevi strani. Ker so naši izdelki za avtomatizacijo proizvodnje po večini unikatni, je tak pristop nujno potreben.

Vodstvo je zavezano k izpolnjevanju veljavnih zahtev standarda ter stalno spremlja učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Z aktivnostmi za obvladovanje delovanja in izvajanjem korektivnih ukrepov zagotavlja nenehno izboljševanje poslovanja podjetja.

Za uresničevanje te politike kakovosti smo skupaj odgovorni sodelavci Kovimex, naši strateški poslovni partnerji in vsi ostali deležniki.

Mojca Spetič Žnidaršič, direktorica